Правила и условия

Правила и условия на 3dhr.eu

 

Последна актуализация: 12 януари 2023 г.

 

По-долу са посочени правила и условия на правно споразумение между вас и 3dhr.eu, Inc. и неговите филиали (наричани заедно „3dhr.eu“, „ние“, „нас“ или „наши“). Тези правила и условия (заедно с 3dhr.eu' Декларация за поверителност и Политика за съдържанието, „Правила и условия“) уреждат използването на www.3dhr.eu, („Уебсайтът на 3dhr.eu“ или „Уебсайтът“), всички мобилни приложения („Приложенията“), Осъществената от 3dhr.eu платформа („Платформата“) и услугите, функциите и съдържанието, които предлагаме (заедно с Уебсайта, Платформата и Приложенията, „Услуги на 3dhr.eu“ или „Услуги“).

Използвайки Услугите, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия и да спазвате всички приложими закони и разпоредби. Вие също така удостоверявате, че всеки 3D файл („3D модел“), качен на уебсайта 3dhr.eu, не нарушава никакви федерални закони или разпоредби, включително тези, отнасящи се до огнестрелни оръжия, или приложими стандарти, поддържани от ISO, ASTM, ASME или друг подобен орган . Ако не сте съгласни с тези Правила и условия, не трябва да използвате уебсайта, приложенията или услугите.

1. Услуги на 3dhr.eu

Услугите на 3dhr.eu се състоят от различни услуги, предоставяни чрез уебсайта. Една от нашите услуги ви позволява да качите 3D файл на нашия уебсайт и да го видите в 3D.

Ако искате да превърнете вашия 3D модел в реалност, можете да направите поръчка при нас и ние ще го произведем за вас по ваше указание. Срещу цена на услугата и цена за субстанцията, използвана за 3D модела, ние произвеждаме 3D модела за вас (т.е. отпечатваме го с технология за 3D печат) в нашите материали и ви го изпращаме. Можете също така да поръчате модели, проектирани от други членове на 3dhr.eu: 3dhr.eu ви позволява да разглеждате уебсайта за модели и да направите поръчка за производство на наличен модел. Платформата Powered by 3dhr.eu ви позволява да поръчате 3D модел от уебсайт на трета страна.

Освен това 3dhr.eu предлага други услуги и функции на общността чрез уебсайта, включително форум, блог, уроци и т.н., където можете да се свържете с други потребители или да споделите своя опит.

2. Условия на акаунта

Вие заявявате и гарантирате, че имате навършени 18 години, за да използвате тези Услуги. Ако сте под 18 години, можете да използвате 3dhr.eu само с участието на родител или настойник. Деца под 13 години нямат право да използват тези Услуги. Можем по свое усмотрение да откажем да предложим Услугите на което и да е физическо или юридическо лице и да променим критериите му за допустимост по всяко време. Вие носите цялата отговорност да гарантирате, че тези Общи условия са в съответствие с всички закони, правила и разпоредби, приложими за Вас, и правото на достъп до Услугите се отменя, когато тези Правила и условия или използването на Услугите е забранено или до степента, в която се предлага , продажбата или предоставянето на Услугите е в конфликт с всеки приложим закон, правило или наредба. Освен това Услугите се предлагат само за ваша употреба, а не за употреба или в полза на трета страна.

За да използвате някои Услуги, трябва да се регистрирате за акаунт в Услугите („Акаунт“). Трябва да предоставите актуална, точна идентификация, информация за контакт и друга информация, която може да се изисква като част от процеса на регистрация на Акаунт и/или продължително използване на Услугата, и трябва да актуализирате информацията за Вашия Акаунт. Нямате право: (i) да избирате или използвате като потребителско име име на друго лице с намерението да се представяте за това лице; (ii) да използвате като потребителско име име, предмет на каквито и да е права на лице, различно от вас, без подходящо разрешение; или (iii) да използвате като потребителско име име, което иначе е обидно, вулгарно или нецензурно. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашата парола за услуга и акаунт и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват във вашия акаунт. Трябва да ни уведомите незабавно за всяка промяна в правото ви да използвате Услугите, нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт. Никога не трябва да публикувате, разпространявате или публикувате информация за вход за вашия акаунт. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е загуби или щети от невъзможността ви да поддържате сигурността на вашия акаунт и парола. Ние си запазваме правото да откажем услугата или да прекратим услугата на всеки по всяко време без предизвестие по каквато и да е причина. Ще имате възможността да изтриете акаунта си директно или чрез искане, отправено до някой от нашите служители или филиали.

Ако се намирате извън Европейския съюз, регистрирането на акаунт автоматично ще ви регистрира да получавате имейли, маркетингови съобщения, промоции, специални оферти и друга кореспонденция от нас. Ако се намирате в рамките на Европейския съюз, можете да изберете да получавате тези съобщения, като поставите отметка в съответното квадратче на страницата с настройки на вашия акаунт. Можете да се откажете от получаването на тези съобщения по всяко време и чрез страницата с настройки на вашия акаунт.

3. Поръчване

(a) Подаване на поръчка. За да поръчате 3D модела, който сте проектирали, или друг 3D модел, който сте намерили чрез нашите Услуги, вие избирате 3D модела. След това можете да изберете количеството на 3D модела, който поръчвате и, ако е приложимо, материала, от който искате да бъде изработен 3D модела. Като следваща стъпка ви молим да ни предоставите информацията, от която се нуждаем за доставката на 3D модела. Накрая ще бъдете подканени да въведете необходимата информация за иницииране на плащането. В зависимост от метода на плащане, който изберете, може да бъдете пренасочени към уебсайт на доставчик на плащания на трета страна. Моля, имайте предвид, че езикът, който ще се използва по време на целия процес на поръчка е английски.

(b) Неприемливи поръчки, анулиране на поръчки от наша страна. Ако 3D модел е достъпен чрез нашия уебсайт, предположението по подразбиране е, че той може да бъде произведен. Съществуват обаче технически или други причини, поради които 3dhr.eu може да не приеме или да анулира вашата поръчка по време на целия процес на поръчка, дори и след приемането на поръчката от наша страна. Такива причини могат да бъдат, но не се ограничават до неосъществимостта на модела, нарушаваща функция на вашия 3D модел (вижте нашия Политика за съдържанието), или дестинацията на доставката, която сте посочили във вашата поръчка. В случай, че анулираме частичната или цялата ви поръчка, ние ще се свържем с вас по имейл и, освен в случаи на измама или други нарушения на нашите правила, ще ви върнем пълно възстановяване на сумата за анулирания артикул(и).

(c) Цени. Цените, показани на уебсайта или платформата, са само ориентировъчни и са валидни само за момента, в който са показани. 3dhr.eu си запазва правото да променя цените си в уебсайта по всяко време без предварително уведомление до вас. Такава промяна обаче няма да има ефект върху поръчки, завършени преди публикуването на нова цена на уебсайта. Правим всичко възможно да предотвратим грешки в ценообразуването. Въпреки това, ако възникне грешка, ние не сме обвързани от нашата оферта и можем да анулираме поръчката. В случай на грешка всички платени суми, свързани с тази поръчка, ще ви бъдат възстановени.

(г) Плащане и цена. Сумата, посочена на страницата за поръчка, включва таксата за услугата (като отпечатване и опаковане на модела), цената на материалите, използвани за производството на 3D модела, и, ако е приложимо, надценката, начислена от дизайнера. Цената, посочена на страницата за поръчка, включва също разходи за доставка, данък върху продажбите (ако е приложимо), но изключва мито или данъци върху вноса (ако е приложимо). Цената, посочена на Платформата, е за разходите за отпечатване на артикула и надценката на доставчика. 3dhr.eu предлага приблизителни валутни преобразувания като любезност към потребителите. Тези прогнози не са гарантирани и може да не отразяват действителните валутни курсове. Ако плащате във валута, която е различна от деноминираната валута на вашия метод на плащане (какъвто вероятно е случаят, ако вашата банкова сметка или сметка на кредитна карта не е деноминирана в щатски долари или евро), вашата платежна компания (като вашата кредитна или банкова издател на картата) или трета страна за обработка на плащания може да приложи обменен курс на валута или такси към вашето плащане. Моля, свържете се с вашия доставчик за информация относно тези такси. Тези такси не се контролират и не са известни на 3dhr.eu.

Можете да инициирате плащането за вашата поръчка чрез кредитна карта, stripe.com или банков превод. Ако изберете да платите чрез PayPal, ще бъдете насочени към уебсайта stripe.com. В случай, че изберете плащане по банков път, ще получите инструкциите за плащане по имейл от 3dhr.eu след потвърждение на вашата поръчка.

3dhr.eu не носи отговорност по никакъв начин за процеса на плащане, извършен чрез уебсайта stripe.com. Моля, запознайте се със Stripe'sусловия за ползване.

За поръчки, платени чрез кредитна карта или PayPal, 3dhr.eu ще започне производство след оторизиране и задържане на плащането. За поръчки, платени чрез банков превод, 3dhr.eu ще започне производство, след като средствата пристигнат в банковата сметка на 3dhr.eu. В случай, че избраният метод на плащане не успее по някаква причина, 3dhr.eu си запазва правото да обработи плащането отново или изискваме да предоставите алтернативен метод на плащане.

(д) Приемане След като приемем вашата поръчка, ние ще ви изпратим потвърждение на поръчката по имейл на адреса, свързан с вашия акаунт в 3dhr.eu. Потвърждението на поръчката ще влезе в сила от датата, на която потвърждението на поръчката ви бъде изпратено. Ако не можем да приемем вашата поръчка, ще се свържем с вас по имейл. Трябва да проверите подробностите в имейла за потвърждение. Ако има грешки, трябва да се свържете с нас възможно най-скоро чрез изпращане на имейл до обслужване на клиенти.

(е) Проследяване на поръчки Чрез уебсайта или – ако изберете така – чрез известия по имейл, можете да проследите статуса на вашата поръчка, напр. приета поръчка, произведена, изпратена, доставена и т.н.

(g) Доставка Вашата поръчка ще бъде доставена до адреса ви за доставка. Ние доставяме до множество държави. Можете да изберете само тези държави като адрес за доставка по време на процеса на поръчка. Ние ще положим нашите търговски разумни усилия, за да изпратим 3D модела до адреса за доставка в рамките на времето за доставка, посочено в нашия имейл за потвърждение; въпреки това в зависимост от адреса ви за доставка може да отнеме повече време. Датите за изпращане и доставка, дадени от нас, са само най-добри оценки и ние не носим отговорност за щети или разходи, причинени от забавяне на изпращането или доставката. Правото на собственост и рискът от загуба се прехвърлят към вас при прехвърляне на стоките от 3dhr.eu към превозвача на пратката (FOB Shipping Point, EX Works).

(h) Анулиране на вашата поръчка, връщане на 3D модели.  Поради персонализирания характер на нашите Услуги (т.е. 3D печатът се произвежда от нас въз основа на собствениците на магазини/дизайнерите/вашите спецификации и ние го отпечатваме за вас при поискване), не можете да анулирате поръчката си, след като е направена. Поръчките се изпълняват с помощта на версията на файла на модела, която е съществувала в момента на покупката. Освен това, освен когато се изисква от закона, ние не можем да възстановим сумата за покупки на a "Карта за подарък" или а „Material Sample Kit Basic (с безплатна карта за подарък)“ във всяка точка. Поръчки, които съдържат артикули, които не подлежат на възстановяване, все още могат да бъдат анулирани, но имайте предвид, че възстановяването или анулирането няма да се прилагат за артикули в поръчката, които не подлежат на възстановяване.

(i) Нарушения на правилата за съдържание.Ако преди отпечатването установим, че вашият модел нарушава нашите правила за съдържание, ние ще откажем да отпечатаме модела и ще възстановим сумата. Ако установим, че вашият модел нарушава нашите правила за съдържание, след като е бил отпечатан, ние няма да изпратим модела и може да не ви върнем пълно възстановяване на сумата.

4. Гаранция; Опровержение.

3dhr.eu гарантира само, че произведеният от нас модел ще отговаря в значителна степен на характеристиките на посочения 3D модел в рамките на ограниченията на технологията за 3D печат. Ако качите свой собствен 3D модел на уебсайта или платформата, вие носите изключителна юридическа отговорност за спецификациите на дизайна и работата на 3D модела. 3dhr.eu не дава никаква гаранция за самите 3D модели и не гарантира, че 3D моделът ще бъде подходящ за определени цели. Моля, незабавно проверете 3D модела при получаване. Ако 3D моделът е дефектен, когато сте го получили и смятате, че имате право на замяна в съответствие с гаранцията по-горе, моля свържете се с нас в рамките на 10 дни след получаване на 3D модела. Такава гаранционна рекламация може да бъде направена само в рамките на 10 дни след получаване на модела от вас. Не връщайте 3D модела, освен ако не изискваме от вас да го направите. Ние си запазваме правото да обусловим всяка замяна или възстановяване на сумата при връщане на 3D модела. Ние ще потвърдим дали имате право на замяна или възстановяване на сумата. Запазваме си правото да обусловим получаването на замяна или възстановяване на сумата от вас, като ни предоставите снимки, които считаме за необходими, за да оценим искането ви. Даден модел няма да отговаря на условията за замяна или възстановяване на средства, ако моделът е бил променен или последващо обработен по някакъв начин от вас. Транспортните разходи по отношение на дефектен продукт ще бъдат поети от нас. Ако не получим известие в рамките на предоставените 10 дни, ще приемем, че 3D моделът отговаря на вашите спецификации и изисквания за производителност. Моделите, които сте посочили като „Отпечатайте все пак“ или негов еквивалент, не отговарят на условията за замяна или възстановяване на средства.

Ние нямаме специални отношения с вас или фидуциарни задължения към вас. Вие потвърждавате, че нямаме задължение да предприемаме каквото и да е действие относно: (a) кои потребители получават достъп до Услугите; (b) до какво съдържание имате достъп чрез Услугите; или (c) как можете да интерпретирате или използвате съдържанието.

Вие ни освобождавате от всякаква отговорност за това, че сте придобили или не сте придобили съдържание чрез Услугите. Ние не правим декларации по отношение на каквото и да е съдържание (включително без ограничение 3D модели), съдържащо се в или достъпно чрез Услугите, и няма да носим отговорност за точността, спазването на авторските права или законността на материала или съдържанието (включително без ограничение 3D модели) съдържащи се в или достъпни чрез Услугите.

3D МОДЕЛИТЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ 3dhr.eu, КАКТО УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ВСЯКАКЪВ КУРС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ, ВСИЧКИ ОТ КОИТО СЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ. НИЕ И НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПАРТНЬОРИ И ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ: (I) УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ СИГУРНИ ИЛИ ДОСТЪПНИ ПО ВСЯКО КОНКРЕТНО ВРЕМЕ ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ; (II) ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ; (III) ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СОФТУЕР, ДОСТЪПЕН ВЪВ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ; ИЛИ (IV) РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС.

ОСВЕН ТОВА, ЗА ПОРЪЧКИ, НАПРАВЕНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА, МОЛЯ, СЕ СВЪРЖЕТЕ С ПРОДАВАЧА ОТНОСНО ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО ТЕХНИТЕ МОДЕЛИ.

Без да ограничаваме общото съдържание на гореизложеното, ние не поемаме отговорност за избора на материали. Вие носите изключителна юридическа отговорност за избора на материали, които отговарят на изискванията на вашите спецификации и изпълнение на 3D модела.

5. Използване на уебсайта и платформата 3dhr.eu

Авторските права и всички други права на собственост върху съдържанието на уебсайта и услугите (включително, но не само софтуер, аудио, видео, текст и снимки и с изключение на цялото генерирано от потребителите съдържание) принадлежат на 3dhr.eu или неговите лицензодатели. Всички права върху съдържанието, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Освен ако не е предвидено друго, съдържанието, публикувано на този уебсайт, може да бъде възпроизвеждано или разпространявано в непроменена форма само за лична, некомерсиална употреба, при условие че се приписва на 3dhr.eu. Всяко друго използване на съдържанието, включително без ограничение разпространение, възпроизвеждане, модификация, показване или предаване без предварителното писмено съгласие на 3dhr.eu е нелицензирано от 3dhr.eu. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате робот, паяк, друго автоматизирано устройство или ръчен процес, за да наблюдавате или копирате съдържание от Услугата. Вие се съгласявате да не използвате робот, паяк или друго автоматизирано устройство за насочване на трафик към конкретен модел или страница на магазин, за да манипулирате мястото, където този модел или магазин се появява в Услугата. Нашите права включват права върху (i) Услугата, разработена и предоставена от нас; и (ii) целия софтуер, свързан с Услугата. Всички бележки за авторски права и други права на собственост се запазват върху всички репродукции.

Този уебсайт може да предоставя връзки към други уебсайтове, които не са под контрола на 3dhr.eu. 3dhr.eu не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на такива други уебсайтове. 3dhr.eu предоставя такива връзки само за Ваше удобство и включването на връзка към такива уебсайтове не означава одобрение от страна на 3dhr.eu на съдържанието на такива уебсайтове.

Тъй като услугата 3dhr.eu е уеб базирана услуга, тя може да бъде обект на временно прекъсване. От време на време ние също актуализираме нашия уебсайт или платформа, което ще доведе до недостъпност за уебсайта или платформата за определен период от време. Ние ще се постараем да гарантираме, че Уебсайтът или Платформата работят надеждно и последователно, но не гарантираме, че Уебсайтът или Платформата ще работят непрекъснато без никакви неизправности. Ние не гарантираме, че съдържанието ще бъде предоставено на уебсайта или чрез Услугите. Ние си запазваме правото, но нямаме никакво задължение да (i) премахваме, редактираме или модифицираме каквото и да е съдържание (включително без ограничение всякакви 3D модели или модели на CoCreator) по наше усмотрение, по всяко време, без предизвестие до вас и за каквато и да е причина (включително, но не само, при получаване на искове или твърдения от трети страни или органи, свързани с такова съдържание, или ако сме загрижени, че може да сте нарушили тези Общи условия), или без никаква причина и (ii ), за да премахнете или блокирате всяко съдържание (включително без ограничение всякакви 3D модели или модели на CoCreator) от Услугите.

Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, понесени от вас в резултат на прекъсване на уебсайта или платформата или от спирането на вашия достъп до уебсайта или платформата.

6. Генерираното от потребителите съдържание

Терминът „Генерирано от потребители съдържание“, когато се използва в настоящите Правила и условия, означава всяко съдържание, качено на уебсайта, приложението, платформата или услугите от вас, включително, но не само всички качени 3D модели, снимки на 3D модели, коментари на уебсайта, спецификациите, предоставени във вашата поръчка за модел на CoCreator („модел на CoCreator“), както и отпечатания 3D модел, който създаваме за вас въз основа на вашето генерирано от потребителите съдържание. Цялото генерирано от потребителите съдържание не трябва да бъде или да съдържа злоупотребяваща, тормозеща, заплашителна, клеветническа, нецензурна, измамна, измамна, подвеждаща, обидна, порнографска, незаконна или незаконна информация или има вероятност да наруши или наруши права върху интелектуална собственост. Права на интелектуална собственост означава авторско право, патент, регистриран дизайн, право върху дизайн, търговска марка, търговска тайна или всяко друго право на собственост или индустриално право.

3dhr.eu няма задължение да преглежда генерираното от потребителите съдържание и по никакъв начин не може да носи отговорност за съдържанието на генерираното от потребителите съдържание. Мненията, изразени в генерираното от потребителите съдържание, не са непременно мнението на 3dhr.eu.

За да поддържаме 3dhr.eu и Уебсайта подходящи за широка аудитория и за да си сътрудничим с притежателите на права върху интелектуална собственост, внедрихме нашия „Политика за съдържанието”.

Моля, имайте предвид, че ние не търсим никакви непоискани идеи или подобрения за Услугите на 3dhr.eu и че всички непоискани идеи или подобрения, които изпращате, се считат за генерирано от потребители съдържание и са ни лицензирани, както е посочено по-долу. В допълнение, 3dhr.eu си запазва всички права, притежавани от членовете на широката общественост по отношение на вашите непоискани идеи и подобрения. Получаването от 3dhr.eu на вашите непоискани идеи и подобрения не е признание от наша страна за тяхната новост, приоритет или оригиналност и не ограничава правото на 3dhr.eu да оспорва съществуващи или бъдещи права на интелектуална собственост, свързани с вашите непоискани идеи и подобрения по всякакъв начин.

С изключение на вашите 3D модели, които са посочени по-долу, като изпращате генерирано от потребители съдържание чрез услугите или уебсайта, вие с настоящото правите и ще ни предоставите световен, неизключителен, безплатен, напълно платен, с възможност за сублицензиране и прехвърляем лиценз за използване, редактирате, модифицирате, възпроизвеждате, разпространявате, подготвяте производни произведения на, показвате, изпълнявате и по друг начин напълно използвате генерираното от потребителя съдържание във връзка с уебсайта, приложенията, услугите и нашия (и на нашите наследници и правоприемници) бизнес, включително без ограничение за популяризиране и разпространение на част или целия Уебсайт, Приложенията или Услугите (и техни производни) във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали (включително, без ограничение, уебсайтове и емисии на трети страни). Вие също така правите и се задължавате да предоставите на всеки потребител на уебсайта, приложенията или услугите неизключителен лиценз за достъп до вашето потребителско генерирано съдържание чрез уебсайта, приложенията или услугите и да споделяте вашето потребителско генерирано съдържание в блогове и социални мрежи медии, при условие че такова споделяне на видно място води обратно към страницата на модела на сайта 3dhr.eu и не се извършва на сайт, който се конкурира пряко или косвено с Услугите на 3dhr.eu. За по-голяма яснота, горепосоченият лиценз, предоставен на нас и нашите потребители, не засяга другите ви права на собственост или лиценз върху вашето генерирано от потребители съдържание, включително правото да предоставяте допълнителни лицензи за вашето генерирано от потребители съдържание, освен ако не е договорено друго в писмена форма. Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права да ни предоставяте такива лицензи без нарушаване или нарушаване на права на трети страни, включително, без ограничение, всякакви права за поверителност, права за публичност, авторски права, договорни права или всякаква друга интелектуална собственост или права на собственост.

7. Права на интелектуална собственост върху 3D дизайни

Вие, като дизайнер, запазвате всичките си права на интелектуална собственост върху вашите 3D модели, включително без ограничение всякакви и всички производни произведения като 3D визуализации. С изключение на правата и лицензите по отношение на вашите 3D модели, посочени по-долу, 3dhr.eu няма да използва, променя или показва вашите 3D модели или техни производни. Като качвате своите 3D модели в Услугите, вие заявявате и гарантирате, че това е ваше оригинално творение и не е копирано от трета страна и/или юридическо лице. Освен това вие заявявате и гарантирате, че имате всички права да ни предоставяте лицензите по-долу, без да нарушавате или нарушавате права на трети страни, включително, без ограничение, всякакви права за поверителност, права за публичност, авторски права, търговски марки, договорни права или друга интелектуална собственост или права на собственост.

Като качвате своя 3D модел в Услугите, вие предоставяте на 3dhr.eu неизключително, безплатно, световно, прехвърляемо и сублицензируемо право и лиценз (i) да използва вашия 3D модел за производството на вашия 3D модел, за да изпълни Вашата поръчка; (ii) ако предлагате вашия 3D модел за продажба чрез 3dhr.eu, да използвате вашия 3D модел за производството на вашия 3D модел, за да изпълните поръчки на вашия 3D модел, направени чрез 3dhr.eu (iii), ако посочите, че искате вашият 3D модел да бъде модел CoCreator по време на процеса на качване (a) да показвате такъв модел CoCreator на уебсайта 3dhr.eu и (b) да използвате и модифицирате такъв модел CoCreator за производството на вашия модел, за да изпълните поръчка на всеки друг потребител на Услугите; (iv) за генериране и показване на 3D визуализации на вашия 3D модел; и (v) да използвате 3D модела, както е необходимо за работата и поддръжката на Услугите на 3dhr.eu, включително, но не само за вътрешно тестване и образователни цели на 3dhr.eu и производствените партньори на 3dhr.eu.

Можете да промените правата за CoCreator Models чрез страницата с подробности за модела на 3D модела по всяко време; предоставени че всяка чакаща поръчка за такъв 3D модел ще бъде изпълнена от 3dhr.eu. По отношение на всеки непубликуван 3D модел, за да защитим притежателите на права на интелектуална собственост на трети страни, които в такъв случай може да не могат да се възползват от нашите Процедура за известие за сваляне, ние си запазваме правото да прегледаме и откажем всяка поръчка, когато тя, по наше единствено и изключително усмотрение, изглежда, че нарушава правата на интелектуална собственост на трети страни или по наше усмотрение 3D моделът не отговаря на нашите Политика за съдържанието.

С премахването на вашия 3D модел от Услугите, вие прекратявате всички лицензи, предоставени на 3dhr.eu и неговите потребители за такъв 3D модел съгласно тези Правила и условия; предоставени че 3dhr.eu има право да използва вашия 3D модел, за да изпълни поръчки на вашия 3D модел, които са били направени преди премахването и може да продължи да използва модела за вътрешни тестове и образователни цели. Обърнете внимание, специфични условия в раздела Co-Creator: Като клиент на модел на CoCreator, предоставяйки спецификации за модел на CoCreator, вие предоставяте на 3dhr.eu неизключителен, безвъзмезден, световен, прехвърляем лиценз за използване, копиране, модифициране, показване и разпространение на вашите спецификации, с правото за сублицензиране за всякакви цели.

Моля, имайте предвид, че всяко право на интелектуална собственост върху ръчен модел CoCreator, създаден от собственика на магазина 3dhr.eu с използването на вашите спецификации, ще принадлежи на собственика на магазина, който е създал този модел CoCreator.

С използването на нашите Услуги вие се съгласявате, че 3dhr.eu може да събира и използва лични данни за вас. Такава информация, събрана чрез Услугите, ще се използва само в съответствие с Декларация за поверителност на 3dhr.eu.

9. Услуги на трети страни.

Услугите може да ви позволят да се свържете с други уебсайтове, услуги или ресурси в Интернет, а други уебсайтове, услуги или ресурси може да съдържат връзки към Услугите. Когато осъществявате достъп до ресурси на трети страни в Интернет, вие правите това на свой собствен риск. Тези други ресурси не са под наш контрол и вие потвърждавате, че ние не носим отговорност за съдържанието, функциите, точността, законността, уместността или всеки друг аспект на такива уебсайтове или ресурси. Включването на такава връзка не предполага нашето одобрение или каквато и да е връзка между нас и техните оператори. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да носим отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такъв уебсайт или ресурс.

10. Плащания и фактуриране.

Някои от нашите Услуги може да подлежат на плащания сега или в бъдеще („Платените услуги“). Моля, обърнете внимание, че всички условия за плащане, представени ви в процеса на използване или регистрация за Платена услуга, се считат за част от тези Правила и условия.

Ние използваме трета страна за обработка на плащания („Обработка на плащания“), за да ви таксуваме чрез платежна сметка, свързана с вашия акаунт в Услугите (вашият „акаунт за таксуване“) за използване на Платените услуги. Обработката на плащанията ще бъде предмет на правилата, условията и политиките за поверителност на Платежния процесор в допълнение към настоящите Правила и условия. Ние не носим отговорност за грешка на Платежния процесор. Избирайки да използвате Платени услуги, вие се съгласявате да ни заплатите, чрез Платежния процесор, всички такси по цените, които са в сила тогава за всяко използване на такива Платени услуги в съответствие с приложимите условия за плащане и ни упълномощавате чрез Платежния процесор, за таксуване на избрания от вас доставчик на плащания (вашият „Начин на плащане“). Вие се съгласявате да извършите плащане, като използвате този избран метод на плащане. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки или грешки, които то прави, дори ако вече е поискало или получило плащане.

Условията на вашето плащане ще се основават на вашия метод на плащане и могат да бъдат определени от споразумения между вас и финансовата институция, издател на кредитна карта или друг доставчик на избрания от вас метод на плащане. Ако ние, чрез Платежния процесор, не получим плащане от вас, вие се съгласявате да платите всички дължими суми по вашата сметка за таксуване при поискване.

ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ АКТУАЛНА, ПЪЛНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯ АКАУНТ ЗА ТАКСУРАНЕ. ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА АКТУАЛИЗИРАТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА ПОДДЪРЖАТЕ ВАШИЯ АКАУНТ ЗА ТАКСУВАНЕ АКТУАЛЕН, ПЪЛЕН И ТОЧЕН (КАТО КАТО ПРОМЯНА В АДРЕС ЗА ФАКТУРАНЕ, НОМЕР НА КРЕДИТНА КАРТА ИЛИ ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА КРЕДИТНАТА КАРТА) И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМИТЕ НИ ИЛИ НАШИЯ ПРОЦЕСОР ЗА ПЛАЩАНЕ, АКО ВАШИЯТ МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ Е ОТМЕНЕНО (НАПРИМЕР ПРИ ЗАГУБА ИЛИ КРАЖБА) ИЛИ АКО УЗНАЕТЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛЕН ПРОБИВ НА СИГУРНОСТТА, КАТО КАТО НЕОТОРИЗИРАНО РАЗКРИВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ИЛИ ПАРОЛА. ПРОМЕНИ В ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ НА СТРАНИЦАТА ЗА НАСТРОЙКИ НА АКАУНТА. АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НЯКОЯ ОТ ГОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ВИ ТАКСУВАМЕ ЗА ВСЯКАКВА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ВЪВ ВАШИЯ АКАУНТ ЗА ТАКСУРАНЕ, ОСВЕН АКО НЕ СТЕ ПРЕКРАТИЛИ ВАШИТЕ ПЛАТЕНИ УСЛУГИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ.

Ако сумата, която трябва да бъде таксувана във вашата сметка за таксуване, варира от сумата, която сте упълномощили предварително (освен поради налагането или промяната в размера на държавните данъци върху продажбите), вие имате право да получите и ние ще предоставим известие за сумата да бъде таксуван и датата на таксуването преди планираната дата на транзакцията. Всяко споразумение, което имате с вашия доставчик на плащания, ще управлява използването на вашия метод на плащане. Вие се съгласявате, че можем да натрупаме направени такси и да ги представим като една или повече сборни такси по време или в края на всеки цикъл на фактуриране.

Всеки безплатен пробен период или друга промоция, която предоставя достъп до Платена услуга, трябва да се използва в рамките на определеното време на пробния период.

11. Обезщетение

Вие трябва да защитите, обезщетите и предпазите нас, нашите филиали, доставчици и всеки един от нашите и техните съответни служители, изпълнители, директори, доставчици и представители от всички задължения, искове и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, които произтичат от или се отнасят до вашата употреба или злоупотреба с, или достъп до услугите, съдържанието или по друг начин от вашето потребителско генерирано съдържание, 3D модели, модели на CoCreator, нарушаване на тези Общи условия или нарушение от вас или трета страна, използваща вашите Акаунт или самоличност в Услугите, на всяка интелектуална собственост или друго право, иск или действие, включително, но не само, телесна повреда или имуществени щети на което и да е физическо или юридическо лице. Ние си запазваме правото да поемем изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от ваша страна, в който случай вие ще ни помагате и ще си сътрудничите с нас при отстояване на всички налични защити. Това обезщетение включва и собственици на магазини, които предоставят модели, които могат да бъдат персонализирани от вас, в случай че е предявен иск срещу този собственик на магазин за модификации на модела, инициирани от вас.

12. Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ, НИТО НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ, НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО НИКАКЪВ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, СТРИГНА ОТГОВОРНОСТ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ СПРАВЕДЛИВА ТЕОРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ (I) ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ДОХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДОГОВОРИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, РАЗХОДИ ЗА ДОБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА КАКВАТО И ДА Е ВЪЗНИКНАЛА НЕПРЯКА, СЛУЧАЙНА, ПРИМЕРНА, СПЕЦИАЛНА, НАКАЗАТЕЛНА, КОМПЕНСАТОРНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, (II) ЗА ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ПРОИЗХОД) ИЛИ (III) ЗА ВСЯКАКВИ ДИРЕКТНИ ЩЕТИ, НАДВИШАВАЩИ (ОБЩО) ПО-ГОЛЯМАТА ОТ (A) ТАКСАТА, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС ОТ 3dhr.eu ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ПРЕЗ НЕЗАБАВНО ПРЕДХОДЯЩИЯ ПЕРИОД ОТ ТРИ (3) МЕСЕЦА ИЛИ (B) $250.00.

13. Приложим закон

Тези Правила и условия и използването на Услугите се уреждат от законите на Ню Йорк, САЩ, без да се вземат предвид стълкновителните принципи на закона, които биха приложили закона на всяка юрисдикция, различна от Ню Йорк, САЩ. Вие се съгласявате, че всички спорове, произтичащи от или свързани с предмета на настоящите Правила и условия, включително спорове, свързани с тяхната валидност, както и всички спорове, свързани с използването на Услугите, ще се уреждат от изключителната юрисдикция и място на федералните и щатските съдилища, разположени в окръг Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ.

14. Цялостно споразумение

Условията в настоящите Правила и условия, Политиката за поверителност на 3dhr.eu, Политиката за съдържание на 3dhr.eu и, ако е приложимо, Условията за обслужване на 3dhr.eu Магазин и/или Условията за API на 3dhr.eu, както и всички приложими условия , условията, политиките, изискванията или ограниченията, съдържащи се в Услугите, представляват изключителното и пълно споразумение между 3dhr.eu и Вас. 3dhr.eu няма да бъде обвързан от и изрично отхвърля никакви условия, условия, задължения или други разпоредби, които са различни от или в допълнение към разпоредбите на настоящите Общи условия или които могат да бъдат във всякакъв ред, получаване, приемане, потвърждение, кореспонденция или друг документ.

15. Разни

) Форсмажор. Ние няма да носим отговорност за неизпълнение на нашите задължения по настоящото, когато такова неуспех е резултат от причина извън нашия разумен контрол, включително, без ограничение, механична, електронна или комуникационна повреда или влошаване.

(b) Възлагане. Тези Правила и условия са лични за вас и не могат да бъдат преотстъпвани, прехвърляни или сублицензирани от вас, освен с нашето предварително писмено съгласие. Можем да възлагаме, прехвърляме или делегираме някое от нашите права и задължения по настоящото без съгласие.

(в) Агенция. Никаква агенция, партньорство, съвместно предприятие или трудово правоотношение не се създава в резултат на тези Правила и условия и никоя от страните няма правомощия от какъвто и да било вид да обвързва другата в каквото и да е отношение.

(d) Забележки. Освен ако не е посочено друго в настоящите Правила и условия, всички уведомления съгласно тези Правила и условия ще бъдат в писмен вид и ще се считат за надлежно дадени при получаване, ако са доставени лично или изпратени с препоръчана или препоръчана поща, с искане за обратна разписка; когато получаването е електронно потвърдено, ако се предава по факс или електронна поща; или в деня след изпращането му, ако е изпратено за доставка на следващия ден от призната служба за доставка през нощта. Електронните известия трябва да се изпращат на service@3dhr.eu.

(e) Без отказ. Нашата невъзможност да приложим която и да е част от тези Правила и условия не представлява отказ от правото ни по-късно да приложим тази или друга част от тези Правила и условия. Отказът от съответствие във всеки конкретен случай не означава, че ще се откажем от съответствие в бъдеще. За да бъде обвързващ всеки отказ от спазване на тези Правила и условия, трябва да ви предоставим писмено известие за такъв отказ чрез един от нашите упълномощени представители.

(е) Заглавия. Заглавията на разделите и параграфите в тези Правила и условия са само за удобство и не засягат тяхното тълкуване.

(g) Обратна връзка. Тъй като винаги искаме да подобрим нашите Услуги, ние приветстваме всички коментари, предложения, препоръки и обратна връзка (наричани заедно „Обратна връзка“). С настоящото вие ни предоставяте световен, безвъзмезден, неотменим, постоянен лиценз за използване и по друг начин да включите всяка обратна връзка във връзка с Услугите.

16.Информация за връзка

Ако имате въпроси относно тези Правила и условия или Услугите, можете да се свържете с нас чрез изпращане на имейл.

17. Промени в тези условия

Ние си запазваме правото да променяме тези Правила и условия от време на време и ще публикуваме всички ревизии на нашия уебсайт и може също да ви уведомим чрез услугата или по имейл. Затова ви препоръчваме да проверявате често уебсайта, за да прочетете най-новата версия. Всички транзакции са предмет на Правилата и условията, които са в сила към момента на транзакцията.

АКО ИЗПИТВАТЕ ПРОБЛЕМИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС И НИЕ ЩЕ НАПРАВИМ ВЪЗМОЖНОТО ДА ГО ПОПРАВИМ ВЪЗМОЖНО СКОРО. 3dhr.eu МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ВАС, ЗА ДА ВИ ПОПИТА ЗА ВАШИЯ ОПИТ.